Obchod s požitky

Váha

Báseň odděluje od předchozích básní pásma čas, několik měsíců. Nevztahuje se tedy k původnímu tématu, ale atmosféra je velmi blízká.
Celý článek »

Nevratný šmejd

Báseň spojená s básní Výkřik. Obě se vzahují ke stejnému momentu mého života, ale nejsou naprosto spojité, proto je vždy uvádím odděleně
Celý článek »

Výkřik

Výkřik není báseň jako taková, spíše patří k básni Nevratný šmejd, ale není její přímou součástí, proto ji vždy uvádím raději zvlášť.
Celý článek »

Obchodník s požitky

Obchodník s požitky je báseň, která uvozuje pásmo Obchod s požitky.
Celý článek »

Obchod s požitky

Obchod s požitky je pásmo, které vypovídá o těch citových záležitostech mého života, které nejsou právě nejšťastnější…
Celý článek »