Vývoj českého parkouru – Část druhá: První vlna

Po době, v níž se parkour pomalu začal objevovat v ČR, ale prozatím se nijak výrazněji nešířil, nastalo období, kdy naopak parkouristů rychle přibývalo. Přestože se objevují názory, že tu dobu až příliš přeceňuji, osobně jí přikládám poměrně velkou váhu – protože jedině ohromný nárůst počtu parkouristů a jejich vzájemná komunikace a potřeba komunikace usnadnily (nebo někdy přímo vyžadovaly) cestu k dalším událostem.


Není úplně jisté, co vedlo k jevu, který nazývám „první vlna“ – tedy k masivnímu nárůstu parkouristů v ČR. Osobně to připisuji především třem prvkům: dokumentům Jump London a Jump Britain, filmu Yamakasi, a videím s Davidem Bellem, které se v té době začaly šířit díky nově vznikajícímu YouTube. Jistý podíl na tom mohli mít také Streaks se svou reportáží v OFF-OFF (viz předchozí část) a dalšími reportážemi, které nebyly nalezeny (zmiňován je většinou časopis Mladý svět). Mezi léty 2004 a 2006 tak došlo k rozšíření parkouru dosud nevídanému. Tam, kde do té doby existovala jedna skupina, byly najednou minimálně tři. Internet se plnil stránkami a diskuzemi. A parkouristé po celé zemi spolu začali mnohem více komunikovat.

Pro český parkour to bylo dobře. Pro Streaks, skupinu, považovanou do dnešních dní za první v ČR, to bylo příliš pozdě. Přestože Streaks plánovali spustit Parkour.cz, přestože jejich vize byla velmi zajímavá, nakonec se jako skupina rozpadli dříve, než na ně dokázal kdokoliv spolehlivě navázat. Vznikla tak drobná mezera, kvůli níž jsou doby před rokem 2005 v podstatě nezmapované.

Přes jisté oddělení od této větve parkourové minulosti se brněnskému Etó parkour teamu podařilo (a pokud si dobře vzpomínám, stále ještě díky Hodonínu) naplánovat na léto 2005 První celorepublikový parkourový jam v Brně. Účast byla velká. Sjelo se na něj určitě čtyřicet lidí, převážně z Moravy, a to včetně několika členů Streaks. Přestože tato akce nebyla nijak organizovaná a docházelo ke zmatkům (například rozdělení celé skupiny na dvě části, které následně putovaly po městě každá po vlastní ose), šlo o velmi úspěšnou akci, která všem zúčastněným ukázala, že jsme tady a že děláme všichni jednu a tu samou věc… nebo ne?


Třetí, tentokrát trochu rozsáhlejší, část seriálu o vývoji českého parkouru s názvem POČÁTEK DOBY INFORMACÍ naleznete opět na mém blogu a na fóru Parkour.cz příští pátek (3. února).

Své komentáře, dotazy, doplňující informace a další vkládejte buď sem jako vzkaz ke článku, případně (v tom lepším případě) do příslušného tématu fóra Parkour.cz. Diskuzi na sociálních sítích nemohu z technických důvodů brát v potaz.

Zanechat vzkaz