Hladina



Byla klidná, mírná, přívětivá,
jen malá vlnka pěnou kývá,
pokojná, hladká jako zrcadlo,
když ticho kol kolem dopadlo.

Nebylo lákavé, jak bylo klidné
nezvalo k dobrodružstvím,
nemělo v dáli ostrovy vlídné
moře, co bylo jako stín.

Byla tak krásná, ta bílá křídla
která se v paprscích zaleskla
vlna za vlnou se náhle zdvihla
rozbila moře, rovinu skla

Johnas Branch (8/2005)

Zanechat vzkaz