Nejlepší vesmírná loď

Vesmír je pro lidi, a vlastně pro život obecně, značně nehostinné místo. Vedle nedostatku vzduchu, tekutin a potravy, si ještě z možných nebezpečí můžete vybrat třeba nulový atmosférický tlak anebo všudypřítomnou radiaci.

Představte si teď na chvíli, že jste na palubě vesmírné lodi. Co vidíte? Kovové chodby, úzké uličky, stísněné kabiny? Ať už vidíte realitu, nebo fikci, vesmírné lodě dneška a našich představ jsou stále (ve srovnání se zbytkem vesmíru) drobné mechanické konstrukce.

Zapomeňte ale na chodby, zapomeňte na roury, kabely a displeje a zářící tlačítka. Pojďte do mojí představy. Představte si, že jste v zahradě. Pořád jste na palubě vesmírné lodi, ale tohle není žádný skleník. Stojíte v zahradě, která sahá, kam až oko dohlédne, a ještě dál. A, co je nejlepší, tahle zahrada zakrývá všechny ty technické prvky pracující na pozadí, které vyrábí kyslík a recyklují vodu a vedou elektřinu a informace. Žádná zbytečně viditelná technologie, jenom příroda. Toto je nejlepší vesmírná loď…

Tato vesmírná loď je velká. Je tak nesmírně velká, že jen málo členů posádky z ní uvidí za celý svůj život byť jen část. Je tak rozsáhlá, že její cestující se nikdy nepotkají všichni navzájem, nikdy možná ani nepotkají víc než hrstku obyvatel jiných sekcí, a to přestože na palubě žije nepředstavitelně velký počet lidí. I přestože je jich nespočet, obyvatelé lodi, členové posádky, mají stále spoustu místa, dokonce tolik, že po palubě nechodí jen pěšky, ale na delší vzdálenosti používají různé dopravní prostředky.

Představte si, že na palubě téhle lodi je všechno, co potřebujete. Je na ní čistý vzduch a pitná voda a jídlo a medicína. Recyklace materiálů funguje v tak velkém měřítku a tak dokonale, že pokud o ní opravdu důkladně nepřemýšlíte, ani si ji neuvědomujete, a dokonce i ti, kteří o ní přemýšlí, jsou pohlcení kolosálními rozměry jejího fungování. Někdy a někde je teplo, a když a kde zrovna ne, není problém vzít si na sebe nějaký vesmírný oděv podle nejnovější módy. Je na ní taky klid a pořádek, dokud se všichni chovají slušně a dodržují pravidla své sekce a pravidla univerzální – a když ne, jsou síly, které se o pořádek postarají.

Na palubě lodi, když si odvedete svůj díl povinností, můžete dělat kdeco. Můžete vyrazit do přírody a pozorovat zvířata a rostliny, kterých je po celé lodi spousta a jsou nedílnou součástí rovnováhy vnitřního ekosystému. Nebo se můžete setkat s přáteli, nebo být o samotě. Můžete se bavit a hrát hry a sportovat a provozovat nespočet dalších aktivit, můžete tvořit, přemýšlet, nebo prostě jen odpočívat.

Představte si, že tato loď je neuvěřitelně prastará. Nevybudoval ji nikdo z těch, kteří na ní žijí, ani nikdo z jejich předků. Je tak pradávná, že má svou vlastní historii tak dalekosáhlou, že ji nikdo vlastně ani nezná.

Mimo to vše je ta vesmírná loď neuvěřitelně technologicky komplexní. Má třeba vlastní téměř nevyčerpatelný zdroj energie a v jejím jádru se nachází obří elektromagnet, díky němuž se obyvatelé nemusí bát nebezpečného záření z vesmíru. A sama loď dosahuje nesmírných rychlostí v řádu stovek tisíc kilometrů v hodině.

Vesmírná loď, na které je dost jídla a pití, dost zábavy a klidu, dost místa, nehrozí na ní žádné větší nebezpečí z vesmíru, a jakékoliv nebezpečí uvnitř ní je možné eliminovat, musí ale přece mít nějaké nevýhody, že? Má, dvě. Ta první je, že tu loď nemůže, až na několik výjimek, nikdy nikdo opustit. Ta druhá, nikdo ji nemůže řídit, protože ani žádné řízení nemá. Celá posádka je odsouzena řítit se vesmírem a věřit zákonům astrofyziky, že se jejich nesmírná vesmírná loď s ničím nesrazí.

Představte si, že byste dostali možnost nasednout. Nastoupili byste? Měli byste všechno, co potřebujete, mnohé z toho, co chcete, a možná i něco víc. Samozřejmě byste měli své povinnosti, ale po práci čas i prostor na vlastní zájmy a plnění vlastních snů. Nastoupili byste, i přestože víte, že už nikdy nemůžete vystoupit a letíte směrem, který nezměníte? Nastoupíte, i když budete na lodi, kterou kvůli její nezměrnosti nemůžete nikdy úplně poznat a pochopit?

A teď opusťte představy a rozhlédněte se kolem sebe. Toto je nejlepší vesmírná loď. Vítejte na palubě.

Zanechat vzkaz