Intrimion: etiologie

Další z mých, snad jen zatím, nevyužitých RPG výtvorů je etiologický text zakládající svět pro budoucí hru s pracovním názvem Dračí jezdci (protože by se v ní, ať už budou pravidla jakákoliv, hráči měli ujmout rolí hrdinů, kteří létají na hřbetech draků), svět zvaný Intrimion

Inspirací pro následující řádky byly tentokrát starověké eposy a legendy, především sumerského původu.

Intrimion: etiologie

Na počátku věků nebylo nic než prázdnota. Nekonečnou prázdnotou pluly bezcílně stíny a duchové, nehmotné představy a sny. Ze snů se zrodil Uru, první mezi všemi, spící, obklopen stíny a duchy, dokud ze snů nevystoupili další, jemu podobní. Tehdy procitli Uru, Lilana a Eb a v prázdnotě začali tvořit, následováni dalšími.

Tito První z prvních stvořili Sféru hojnosti, kde je vždy všeho dostatek, kde každému je dopřáno konat dle vlastní vůle, kde utrpení je v každodenním rytmu zániku a vzniku bytí přetvořeno a přetvářeno do nové existence, do nového začátku, do nového dne.

Jednou Uru svolal Lilanu a Eba, a také mnohé dalších, i jejich děti, a mnohá stvoření, a také jejich děti, stejně jako všechny duchy, aby společně spatřili, kolik bytostí již vyplnilo Sféru hojnosti. Shodli se, že je jich příliš mnoho, a rozhodli se to změnit. Z jedné sféry tedy vznikly sféry tři, tři nekonečné sféry rozdělující obyvatele sféry původní.

Erset, nejtvořivější ze všech nehmotných, propůjčila svou sílu Sféře stínů, kde přebývají všechny stíny a všichni duchové, i jejich výtvory, a kam odchází duše zemřelých, aby mohly svobodně utvářet, co v životě nemohly či nestihly.

Nazu, nejmocnější ze stvořených, se stal vládcem Sféry bytostí. Tam přebývají ti vzniklí ze snů a představ, vedle těch stvořených dílem Prvních, dobří i špatní.

Uru, Lilana a Eb zůstali, s mnoha věrnými, se svými partnery, s dětmi, se všemi Prvními, které dnes především nazýváme bohy, ve Sféře hojnosti.

Kdysi se tři sféry, Sféra hojnosti, Sféra stínů a Sféra bytostí, těsně dotýkaly, a jejich obyvatelé se navzájem často navštěvovali. Mezi sférami však existoval od jejich vzniku prázdný prostor. První neměli o prázdnotu zájem, protože jejich sféra měla dostatek všeho. Duchové neměli o prázdnotu zájem, protože ve své sféře mohli dát vzniknout čemukoliv. Avšak bytosti, jejichž sféra se zdála přeplněnou, přestože byla nekonečná, bytosti, které měly touhu se šířit, viděly v prázdnotě příležitost.

Tak se stalo, že do prázdnoty pronikla první bytost, první drak, zvaný Muhus Kues. Po něm následovali další a další, bytosti, a když se jimi prázdnota začala zaplňovat, vstoupili i zvídaví duchové i bohové. Všichni bloudili prázdnotou, dokud nezjistili, že z prázdnoty nemohou najít cestu zpět. Největší draci, kteří vstoupili nejdříve a bloudili tedy nejdéle, unaveni usnuli, a z jejich těl se staly planety a hvězdy. Na jejich spících tělech a z jejich spících těl začali bohové a duchové a bytosti tvořit, a jak tvořili, vyplňovali prázdný prostor. A postupně každý, kdo byl spokojen se svým dílem, také usnul, přičemž se stal materiálem pro tvoření dalšími. Tak vznikla čtvrtá sféra, Sféra života, v níž, na rozdíl od ostatních sfér, je nedostatek hmoty i omezený čas, proto se tam obyvatelé rodí a umírají a nikdo nežije věčně, aby všechny bytosti dostaly příležitost tvořit.

Zanechat vzkaz